Grafika i dzwonki
'; $adres='http://www.zycienastolatkow.pl/gsm/'; //Tablica z katalogami dostępnymi dla skryptu $katalogi=array(); $m = mysql_query("select * from gsm_darmowe_kategorie"); while($t = mysql_fetch_array($m)){ $typ = $t['typ']; $folder = $t['folder']; $katalogi[$typ."/".$folder] = 'ok'; } //Formaty i sposób wyswietlania, grafika lub muzyka $typy=array( jpg=>grafika, bmp=>grafika, mp3=>muzyka, gif=>grafika, mid=>muzyka, ); $katalog2 = $_GET['katalog2']; $plik = $_GET['plik']; function printList($path2) { $i=1; $id=1; $fd = opendir($path2); if(!$fd) return false; echo '

'.$path2.'

'; echo ''; while (($file = readdir($fd)) !== false){ if(is_dir($path2.$file)) continue; $arr=explode(".", $file); $typ=array_pop($arr); if ($file!='.' && $file!='..' && $file!='Thumbs.db') { global $typy; //Gdy obrazek if ($typy[$typ]=='grafika'){ echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; } //gdy muzyka elseif ($typy[$typ]=='muzyka'){ echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; } //w przeciwnym przypadku else{ echo $id.'.'; echo 'Nie zdefiniowany format!

'; echo $file; } $id=$id+1; } $i=$i+1; } echo '

'.$id.'   '; foreach($arr as $odczyt){echo "$odczyt";} echo '

Typ:  '.$typ.'

Więcej

'.$id.'   '; foreach($arr as $odczyt){echo "$odczyt";} echo '

Typ:  '.$typ.'

Więcej

'; closedir($fd); } function szczegol($plik, $path2) { if($plik!='./' && $plik!='../') $arr=explode(".", $plik); $rozmiar = filesize($path2.'/'.$plik); $dzielnik=1024; $rozmiarkb =$rozmiar / $dzielnik; $rozmiarkb =round($rozmiarkb, 2); $liczbab=$liczba - 1; $typ=array_pop($arr); global $typy; global $adres; echo ''; echo '

Wstecz

'; //Gdy obrazek if ($typy[$typ]=='grafika'){ echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; } //gdy muzyka elseif ($typy[$typ]=='muzyka'){ $sciezka=$adres.$path2.'/'.$plik; $odtwarzacz=' '; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; } //w przeciwnym przypadku else{ echo 'Nie zdefiniowany format!

'; } echo '
'; echo '
'; echo '

'; foreach($arr as $odczyt){echo "$odczyt";} echo '

Plik   '.$typ.'

Rozmiar:   '.$rozmiarkb.'  

Wymiary obrazka:'; list($width, $height) = getimagesize("$adres$path2/$plik"); echo $width; echo ' x '; echo $height; echo '

By pobrać wpisz:  '.$adres.$path2.'/'.$plik.'

'; echo"
Wpisz numer: i
Wstaw Bramkę SMS Na Twojej Stronie
"; echo '

'; echo "$odtwarzacz"; echo '

'; foreach($arr as $odczyt){echo "$odczyt";} echo '

Plik   '.$typ.'

Rozmiar:   '.$rozmiarkb.'  

By pobrać wpisz:  '.$adres.$path2.'/'.$plik.'

'; echo"
Wpisz numer: i
Wstaw Bramkę SMS Na Twojej Stronie
"; echo '
'; } if ($katalog2==''){ $m = mysql_query("select * from gsm_darmowe_kategorie WHERE (typ = 'grafika') order by nazwa"); echo'

Grafika:
'; while($t = mysql_fetch_array($m)){ $nazwa = $t['nazwa']; $folder = $t['folder']; echo ''.$nazwa.'
'; } $m = mysql_query("select * from gsm_darmowe_kategorie WHERE (typ = 'dzwonki') order by nazwa"); echo'Dzwonki:
'; while($t = mysql_fetch_array($m)){ $nazwa = $t['nazwa']; $folder = $t['folder']; echo ''.$nazwa.'
'; } echo'

'; } elseif($plik=='' && $katalogi[$katalog2]=='ok'){ printList($katalog2); } elseif($plik=='' && $katalogi[$katalog2]!='ok'){ echo 'Nie masz uprawnień do przeglądania tego katalogu!'; } elseif ($katalogi[$katalog2]=='ok' && file_exists($katalog2.'/'.$plik)){ szczegol($plik, $katalog2); } elseif ($katalogi[$katalog2]=='ok' && !file_exists($katalog2.'/'.$plik)){ echo 'W podanym katalogu nie ma żądanego pliku!'; } else { echo 'Nieznany typ błędu!'; } echo'
'; require ('bottom.php'); ?>